Przegłosowali emerytury

Senator PiS z południowego Podlasia wykazał bezsens wprowadzania reformy emerytalnej w kształcie proponowanym przez rząd oraz upomniał się o prawa celników, negując założenia reformy emerytalnej służb mundurowych. – Obie te ustawy są niezwykle szkodliwe społecznie, a nadto niesprawiedliwe i sprzeczne z konstytucją – powiedział nam senator Grzegorz Bierecki. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa ministra fi nansów Jacka Rostowskiego, który w jednym z wywiadów radiowych przyznał, iż reforma ustawy emerytalnej sprowadzająca się w uproszczeniu do podniesienia wieku emerytalnego i ograniczenia możliwości korzystania z emerytury jest wprowadzana po to, by okres korzystania z emerytury był jak najkrótszy.