VII Edycja konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa, Spółdzielczy Instytut Naukowy,

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”

Pozostali partnerzy i sponsorzy:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka SKOK Ubezpieczenia

Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

SKOK Mysłowice

SKOK Ziemi Rybnickiej

SKOK im. St. Adamskiego

Ecco Holiday Sp. z o.o.

Patronat medialny nad konkursem:

Apella S.A.