Ze zwolnioną kulturą na wokandę

Elżbieta Stradczuk, wieloletnia dyrektorka Klubu Kultury składając zeznania, potwierdziła, że powódka zajmowała się Kołem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” i Klubem Puszystych, które skupiały ponad 100 osób. – Ponadto Ewa wyspecjalizowała się w pozyskiwaniu środków unijnych i szukaniu sponsorów. Nigdy nie miałam zastrzeżeń do jej pracy – powiedziała Stradczuk. W wyniku przekształceń organizacyjnych w „Piaście” utworzono nowe stanowisko ds. pracy środowiskowej. Małgorzata Kadłubowska nadmieniła, że przy obsadzie tej posady brała pod uwagę kandydaturę Ewy Tarasiuk, ale ostatecznie przeszła Urszula Pietruczuk, ze względu na przedemerytalny okres chroniony. – Jako jedna z nielicznych pracownic mam wykształcenie kierunkowe, skończyłam pedagogikę kulturalno-wychowawczą, cały czas dbałam o dodatkowe kursy – skomentowała powódka. Sędzia Waldemar Bańska wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 6 września, wtedy zeznania złoży Justyna Weremko, obecny kierownik KK Piast.