CZY SPUSTOSZĄ BUDŻETY POLSKICH RODZIN?

– Stawka WIBOR decyduje, jakie raty będą płacili kredytobiorcy i na jakich warunkach funkcjonują lokaty bankowe – mówi nasz stały felietonista i główny ekonomista SKOK, Janusz Szewczak. W obliczu potencjalnego zagrożenia stabilności finansowej wielu polskich rodzin senator Grzegorz Bierecki skierował w miniony piątek oświadczenie do premiera Donalda Tuska. Czytamy w nim m.in. „W efekcie prowadzonego dochodzenia, które obejmuje w sumie 20 banków, Barclays Bank został ukarany karą w wysokości L290 mln za manipulacje stawką LIBOR używaną na rynku światowym do wyznaczania cen za usługi finansowe. Z wypowiedzi przedstawicieli rynku i ekspertów wynika, że w Polsce analogiczne problemy mają miejsce od wielu lat, jednak bez adekwatnej reakcji odpowiedzialnych za nadzór KNF i nadzorującego tą instytucję Premiera. (…) W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującym pytaniami:

 

Czy w świetle tych informacji KNF prowadzi lub prowadziła postępowanie dotyczące prawidłowości ustalania stawek WIBOR? Czy postępowanie takie doprowadziło do wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, a jeśli tak to jakie działania naprawcze podjęto i jakie sankcje zastosowano, wobec kogo? Czy NBP oceniał prawidłowość ustalania stawki WIBOR i jej wpływ na rynek międzybankowy? Czy NBP podejmował jakieś działania związane z mechanizmami ustalania stawek WIBOR? Czy UOKiK podejmował działania dotyczące prawidłowości ustalania stawek WIBOR pod kątem zabezpieczenia interesów konsumentów-klientów banków, dla których stawka WIBOR często jest elementem ceny produktu oferowanego przez bank? Czy prezes Rady Ministrów, jako nadzorujący KNF podejmował jakieś działania związane ze sposobem ustalania stawek WIBOR? Jakie działania zabezpieczające podjęły organy władzy publicznej, by zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w ustalaniu stawek WIBOR?”. Do sprawy wrócimy.