KASA DOŁOŻYŁA, MIASTO ODJĘŁO

klub może mieć poważne kłopoty w zamknięciu budżetu na ten sezon. Może dojść do sytuacji, że druga ekipa grająca w IV lidze nie przystąpi do rozgrywek, a nie wykluczone, że pierwsza, trzecioligowa, również. Jak na razie zaległości są regulowane. Zawodnicy trenują, a Podlasie zgłosiło obie ekipy do rozgrywek. Problem finansowy jednak wciąż istnieje. W Białej trwa budowa silnej ekipy mogącej walczyć w II lidze. Budowa ta stawiana jest na fundamentach z bialskich klubów młodzieżowych. Idąc tropami wyznaczonymi przez Kasę Stefczyka – strategicznego sponsora Podlasia – które bardzo mocno wsparły klub, z Podlasiem zaczyna współpracować coraz więcej mniejszych sponsorów. Angażują się, bo widzą, że ich pomoc nie idzie na marne. Paradoksalnie jednak im mocniej we wsparcie klubu włączają się sponsorzy, tym bardziej z tegoż wsparcia wycofuje się Urząd Miasta. W efekcie drastyczne ucięcie środków przez miasto może zniweczyć pracę i wysiłek wielu osób. Co będzie dalej? – nie wiadomo.

 

JANUSZ DANILUK PREZES PODLASIA

Skąd wzięły się problemy w klubie?

Brakuje nam pieniędzy, bo miasto ograniczyło wsparcie dla nas w stosunku do roku ubiegłego o prawie połowę, stąd problemy. Zawodnicy i klub w poprzednim sezonie udowodnili, że na bazie wychowanków bialskich UKS- -ów (TOP-54, Jagiellończyk i Orlik-2) można zbudować jedną z czołowych ekip w III lidze. W pierwszej jedenastce Podlasia wychodziło na mecz 10 wychowanków bialskich klubów. Wszyscy wykonali tytaniczną pracę. Widzę to nie tylko ja, czy zarząd. Widzą to sponsorzy, którzy zwiększyli nakłady na klub, widzą to dziennikarze wysoko oceniając naszą pracę, widzą wreszcie inne kluby z wyższych lig pragnące pozyskać naszych zawodników. Nie widzą tego tylko władze Urzędu Miasta, przekazując o wiele mniej pieniędzy, niż jeszcze w ubiegłym roku. Mówiliśmy, że dotacja pomniejszona o połowę spowoduje wielkie problemy i doprowadzi do zapaści. I tak się stało.

Co dalej?

Na posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzje, że zawodnicy podstawowej jedenastki zostaną wystawieni na listę transferową. Jeżeli nie widzą siebie w ekipie Podlasia, mają wolną rękę i jeśli ktoś się po nich zgłosi, nie będziemy ich zatrzymywać. Zgłosiliśmy obie ekipy do rozgrywek. Jeżeli do końca roku nie znajdziemy dodatkowych pieniędzy, będzie bardzo ciężko, bo wydaliśmy już ponad połowę przeznaczonych przez miasto środków. A nie brane były jeszcze pod uwagę wydatki księgowane na koniec czerwca i lipiec.

A co ze sponsorami?

Lwią cześć naszych dochodów stanowiło dofinansowanie ze strony miasta, stąd tak wielki problem, gdy to wsparcie zostało dramatycznie zmniejszone. Miasto powinno nas wspierać, bo przecież nawet w nazwie mamy „Miejski” klub sportowy, tymczasem z tej strony nie otrzymujemy należytego wsparcia. W przeciwieństwie do Urzędu Miasta sponsorzy wspierają nas zgodnie z deklaracjami i oczekiwaniami. Myślę tu przede wszystkim o Kasie Stefczyka, bez pomocy których nasza sytuacja byłaby właściwie beznadziejna. To dzięki ich wkładowi możemy jeszcze jakoś funkcjonować. Jak wspomniałem wcześniej, sponsorzy widzą naszą pracę i robią wszystko, by nam pomóc. Szkoda, że zupełnie inną wizję mają władze naszego miasta.

 

ILE WYDAJE „PODLASIE” I NA CO

ROK 2011

Obsługa sędziowska – 34 000 (z dotacji 26000 + środki własne 8000)

Obsługa techniczna – 6 500 (3300 + 3200)

Wynajem obiektów – 4 700 (4700 + 0)

Pranie strojów – 6 100 (6000 + 100)

Obsługa medyczna – 14 500 (14 500 + 0)

Ochrona meczów – 16 300 (16 000 + 0)

Transport – 29 000 (29 000 + 0)

Wynajem sanitariatów na mecze – 3 000 (3 000 + 0)

Opłaty do PZPN – 18 000 (16 000 + 2 000)

Sprzęt sportowy – 16 000 (9 600 + 6 400)

Zakwaterowanie, wyżywienie, odżywki – 57 500 (56 000 + 1500)

Obozy sportowe – 40 200 (40 000 + 200)

Stypendia piłkarskie, premie, kontrakty zawodników – 164 400 (161 600 + 2 800)

Wynagrodzenie trenerów – 93 300 (60 000 + 33 300)

Administracja inne koszty osobowe – 40 000 (38 800 + 1200)

Razem: 543 500 (485 000 + 58 700)

PIERWSZE PÓŁROCZE 2012

Obsługa sędziowska – 18 700 (14 400 + 4 300)

Obsługa techniczna – 6 600 (3 600 + 3 000)

Wynajem obiektów – 3 000 (2 400 + 600)

Pranie strojów – 800 (800 + 0)

Obsługa medyczna – 13 000 (8 400 + 4 600)

Ochrona meczów – 2 700 (1 300 + 1400)

Transport – 1 600 (1 600 + 0)

Wynajem sanitariatów na mecze – 500 (500 + 0)

Opłaty do PZPN – 8 300 (5 200 + 3 100)

Sprzęt sportowy – 1 700 (1 700 + 0)

Zakwaterowanie, wyżywienie, odżywki – 25 400 (25 000 + 400)

Obozy sportowe – 2 500 (2 500 + 0)

Stypendia piłkarskie, premie, kontrakty zawodników – 114 700 (78 000 + 36 700)

Wynagrodzenie trenerów – 22 400 (12 400 + 10 000)

Administracja inne koszty osobowe – 6 300 (1 500 + 4 800)

Razem: 228 200 (159 300 + 68 900)

Sumy zaokrąglone. W rozliczeniu nie uwzględniono kosztów utrzymania obiektów.

 

Poziom dotacji z miasta
2010 – 513 000 (utrzymanie obiektów 133 000)
2011 – 625 000 (utrzymanie obiektów 140 000)
2012 – 379 000 (utrzymanie obiektów 111 500)