„Katolik” najlepszym LO na południowym Podlasiu

W tym jednak roku niespodziewanie pojawiła się szkoła, która w obiektywnym kryterium poziomu, jakim są wyniki maturalne Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (zamieszczone na stronie oke.krakow.pl), nie tylko zdystansowała wszystkie inne licea w regionie, ale też „wdarła się” przebojowo do elitarnego grona dziesięciu najlepszych szkół w województwie lubelskim. Mowa o Katolickim LO im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej, którego maturzyści osiągnęli siódmy wynik w województwie lubelskim z języka polskiego, szósty z matematyki i dziewiąty z języka angielskiego. – Wyniki tegorocznej matury pokazują przede wszystkim, jak długą drogę pokonali nasi uczniowie i nauczyciele. Bo skoro do naszego LO trafiła przed trzema laty młodzież, która nie miała najlepszych wyników w gimnazjum i po trzech latach ta sama młodzież osiąga najlepsze wyniki maturalne, to pokazuje, jak wielką pracę wykonali pospołu uczniowie i nauczyciele. To nasz wielki, niezaprzeczalny sukces. Przykre w tym wszystkim jest to, że niektóre osoby odpowiedzialne za oświatę w regionie próbują nie zauważać naszego sukcesu, umniejszając go i wprowadzając w błąd opinię publiczną na łamach niektórych mediów – powiedział nam ksiądz Tomasz Zadrożny, dyrektor katolickiego LO w Białej Podlaskiej. Prezentowane poniżej maturalne wyniki procentowe najlepszych liceów w województwie lubelskim oraz wyniki liceów bialskich ukazują wielki sukces „Katolika”, którego młodzież – i to zarówno licealna jak i gimnazjalna – przoduje we wszystkich obiektywnych, najważniejszych wskaźnikach poziomu wiedzy i umiejętności.