XIII Kodeński Bieg Sapiehów

Wśród kobiet kolejność była następująca: Maryna Dananstevich, Izabela Trzaskalska i Danuta Woszczek. – Mimo trzynastej edycji pechowo nie było, choć zawodnikom na głowy lał się żar z nieba, co mocno utrudniało bieganie. Nasz bieg już od wielu lat na stałe wpisał się w kalendarz tego typu imprez z Polsce i Europie. Dla nas, mieszkańców Kodnia i organizatorów, to jak zwykle wielkie wyzwanie i wielkie wydarzenie. XIII bieg odchodzi do annałów, a my już staramy się o organizację XIV. Chciałbym w tym miejscu podziękować licznym sponsorom, bez których impreza by się nie odbyła, m.in. Fundacji Senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, Krajowemu Zrzeszeniu LZS, Stefanowi Chomczyńskiemu, Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, Bankowi Spółdzielczemu w Łomazach, Bialskiemu SZS, Kołu Kodeńskiemu TPS im. św. Brata Alberta, Gminie Kodeń, Towarzystwu Przyjaciół Kodnia, Zespoowi Placówek Oświatowych w Kodniu, Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, Klubowi Radnych „NIEZALEŻNI”, Ośrodkowi Rekreacyjno-Wypoczynkowemu „DOLINA BUGU” w Kodniu i wielu innym – podsumował bieg Dominik Nazaruk, dyrektor biegu.