Józef Szaniawski – wspomnienie

W relacjach osobistych był bezinteresowny, serdeczny, szczery. Kochał ludzi i był kochany. Do pamięci potomnych przejdzie jako najbliższy przyjaciel, powiernik i pełnomocnik płk. Ryszarda Kuklińskiego, jednego z największych bohaterów naszych czasów. Józef stworzył muzeum poświęcone pamięci Ryszarda Kuklińskiego, z którym nie wiadomo co teraz się stanie. Jego śmierć jest ogromną stratą dla Polski, rodziny i przyjaciół. Cześć Jego pamięci.

Beata i Tadeusz Domitrz z rodziną

Józef Szaniawski, pełnomocnik płk. Ryszarda Kuklińskiego, politolog i dziennikarz , który wielokrotnie gościł w Białej Podlaskiej (ostatni raz w czerwcu na spotkaniu z mieszkańcami miasta) i miał tu wielu przyjaciół, zginął w Tatrach, spadając w przepaść. Od lat 70. był konspiracyjnym współpracownikiem Radia Wolna Europa. Dla rozgłośni przesłał pół tysiąca tajnych korespondencji. Działał przeciw wpływom sowieckim w Polsce i na rzecz integracji Polski z NATO. W 1985 r. został aresztowany i oskarżony o współpracę z CIA. Sąd skazał go na 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność 22 grudnia 1989 r. Sąd Najwyższy określił go jako ostatniego więźnia politycznego PRL.

Edward Jaciów