Z podlaskimi strzelcami na pikniku

Będą pokazy, gry i zabawy związane z wojskowością. Chętni spróbują odnaleźć skarb za pomocą wykrywacza do metali albo wziąć udział w rozgrywkach paintballowych. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. Wstęp na piknik jest bezpłatny. O celach i zadaniach „Strzelca” mówi zastępca komendanta głównego mł. insp. Marcin Waszczuk: Strzelcy odgrywają ważną rolę w życiu społeczeństwa. Braliśmy udział w obstawianiu ulic Warszawy w czasie żałoby narodowej, kiedy tłumy Polaków oddawały cześć parze prezydenckiej i pozostałym ofi arom katastrofy smoleńskiej. Strzelcy byli także wsparciem dla powodzian w porządkowaniu domostw, brali udział w wielu innych akcjach na rzecz niesienia pomocy bliźnim. „Strzelec” to także praca wychowawcza, przygotowujemy młodzież do służb mundurowych głównie do Wojska Polskiego, Straży Granicznej. Główny cel „Strzelca” to wzmacnianie niepodległości Rzeczpospolitej, właśnie poprzez wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym na poczciwych i prawych obywateli. Kiedyś mówiło się, że chłopiec po służbie zasadniczej w wojsku staje się mężczyzną, podobnie jest w „Strzelcu”. Nasz związek uczy życia i kształtuje postawę młodego człowieka, poprzez dyscyplinę i porządek.

 

Vademecum Strzelca

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza reaktywowany został w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji organizacji tzw. ruchu strzeleckiego, działających w Polsce w latach 1989-1991, i określił się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski. Cele działalności współczesnego „Strzelca”:

– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania
– wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej
– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
– uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole
– popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.