Z pamięcią o tych, którzy na zawsze spoczęli na podlaskiej ziemi

Bez większego trudu odnajdziemy też miejsca spoczynku żołnierzy polskich poległych pod Dubowem w 1939 r., czy lotników ppor. pilota Tadeusza Sobola i ppor. Stanisława Hudowicza załogi RWD-8 53 eskadry obserwacyjnej Armii Modlin zestrzelonych 11 września 1939 roku. Na Podlasiu, głównie w Białej, jest także kilka samodzielnych cmentarzy poświęconych żołnierzom, nie tylko polskim. Przy ul. Pokoju znajduje się cmentarz austriacko-niemiecki powstały w 1915 roku, w którym przez następne trzy lata chowano żołnierzy zmarłych w miejscowym szpitalu polowym. Spoczywa tu ok. 650 żołnierzy austriackich, niemieckich, a także służących w armii austriackiej Czechów, Słowaków i Węgrów. Przy ulicy Przemysłowej znajduje się cmentarz idących przez Podlasie w lipcu 1944 r. na zachód żołnierzy radzieckich. Najbardziej znane podlasianom miejsce spoczynku obcych żołnierzy, to cmentarz przy ul. Włoskiej, na którym pochowano kilkuset Włochów zamordowanych przez Niemców w latach 1943-44. Nie wolno równiez zapomnieć o miejscach martyrologii. Na rogu Krótkiej i Budkiewicza znajduje się była katownia UB, w której ginęli żołnierze WiN i AK. Na murze budynku widnieje tablica pamiątkowa, podobnie jak na budynku dawnego Gestapo (przed wojną fabryka Rabego, po wojnie Bialska Fabryka Mebli), gdzie ginęli mordowani przez Niemców żołnierze podziemia i zwykli mieszkańcy Podlasia. Obok kina Merkury znajduje się Pomnik Sybiraków poświęcony Polakom poległym na „nieludzkiej ziemi”. Warto też pamiętać o usytuowanym przed wjazdem na teren dawnej jednostki wojskowej przy Dokudowskiej samolocie-pomniku poświęconym pilotom, którzy zginęli śmiercią lotników w czasie wykonywania powietrznych misji nad Podlasiem.