Interes

Wielu spośród tych, którzy mają najwięcej do powiedzenia w najważniejszych dla kraju sprawach, czyli spośród parlamentarzystów, tak bardzo zainteresowanych jest interesem własnym, że nie starcza im już czasu, sił, ochoty, woli dla interesu kraju, dla współobywateli, którzy wybrali ich przecież nie po to, by podnosili swój standard życia, lecz po to, by działali na rzecz kraju i lokalnych społeczności. Ci z parlamentarzystów, którzy o tym zapominają – a jest ich wielu – powinni przyjrzeć się zamożniejszym narodom, w których władza zmienia się rzadziej, jeśli u rządzących mniej jest dbania o dobro własne, niż o dobro wspólne. W takich krajach łatwiej jest żyć, bo dbając o kraj dba się o współobywateli i o ich standard życia – i czyż to nie jest najlepszym interesem?