SPÓŁDZIELCZY POSTĘP

posła Adama Abramowicza spółdzielnia rozpoczyna swoją działalność w branży rękodzielniczej. Grzegorz Sacharuk, prezes „Progresu” mówi, że zatrudnienie w bialskiej spółdzielni znalazło pięć osób. – Panie będą szyć, haftować, wykonywać zlecenia na potrzeby firmy „Bialcon”. Chcemy też szukać zamówień na zewnątrz. A w przyszłości nie wykluczamy innych form działalności – zapewnia Sacharuk. Jedną z osób, która zaczyna swoją przygodę z „Progresem” jest Ewa Kijora. – Wcześniej pracowałam jako księgowa, ostatnio byłam bezrobotna. Aktualnie wykonujemy aplikacje na ubrania do ko-   lekcji „Bialconu” – powiedziała nam Kijora. Przypomnijmy, że takie jednostki działają w oparciu o ustawę z dnia 27 IV 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94,  poz. 651), przy tworzeniu której ogromny wkład ma senator Grzegorz Bierecki. To właśnie podlaski senator jako pierwszy ekspert w Polsce propagował idee spółdzielni socjalnych. – W Polsce doczekaliśmy się ponad 200 spółdzielni. Jestem pewien, że ten projekt wniesie wiele dobrego na Podlasie. W każdym razie, jestem do dyspozycji i chętnie pomogę w dalszych działaniach – zapowiedział Grzegorz Bierecki.

Spółdzielnia socjalna to forma spółdzielni pracy. Przedmiotem jej działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Spółdzielnie mają więc zwiększać szanse bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych kategorii osób podlegających marginalizacji na zatrudnienie oraz poprawę ich sytuacji materialnej i życiowej.