Wójt był agentem „Anną”

Koniec współpracy IPN szacuje na 1 kwietnia 1981 roku. Następnie materiały dotyczące jego osoby przekazano do Wydziału III Zarządu V Szefostwa WSW i zarchiwizowano 17 czerwca 1981. 22 grudnia 1982 materiały zostały przekazane do archiwum sekcji „C” WZO Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej. Wobec potwierdzenia zarzutów w stosunku do wójta Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł, iż Sobieszek skłamał w oświadczeniu lustracyjnym i zakazał mu pełnienia funkcji publicznych przez trzy lata. Wójt Czemiernik odwołał się od tej decyzji do Sądu Apelacyjnego. Kilka dni temu jednak Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji. Wobec zaistniałej sytuacji Sobieszek straci stanowisko, a mieszkańców Czemiernik czekają niebawem wybory. To kolejny wójt z naszego terenu, który w tej kadencji traci stanowisko z powodu wyroku sądowego. Poprzednio byli to wójtowie Dębowej Kłody i Kąkolewnicy. Kazimierz Sobieszek zasłynie jednak z tego, iż jako pierwszy wójt w województwie lubelskim utraci stanowisko w powodu prawomocnego wyroku za kłamstwo lustracyjne.