Jak pomóc dzieciom?

Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła może zorganizować kształcenie specjalne, z kolei gdy choroba uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, uczeń może otrzymać orzeczenie o indywidualnym nauczaniu. W naszym regionie systematycznie wzrasta liczba takich orzeczeń. Wszystkie powyższe aspekty będą omawiane podczas konferencji „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne u dzieci i młodzieży”. Udział w tej niezwykłej konferencji wezmą m.in. prof. Tomasz Wolańczyk – kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Anna Steinhagen z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – oraz specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Konferencja odbędzie się pod patronatem prezydenta Białej Podlaskiej i Kuratora Oświaty w Lublinie oraz medialnym patronatem Tygodnika Podlaskiego i Katolickiego Radia Podlasie. Udział w konferencji jest nieodpłatny, wymaga jedynie zalogowania się na stronie bialskiej poradni: www.pppbialapodlaska.pl. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2013 r. Zapraszamy.