Dwieście zgłoszeń na konkurs

 

Od jakości napisanego biznesplanu zależy czy dany projekt zostanie dobrze oceniony przez jurorów i przejdzie do III etapu. W ostatnim etapie autorzy najlepszych biznesplanów osobiście będą przekonywać jurorów do zainwestowania w swój biznes. Wszyscy, którzy potrzebują pomocy bądź chcą przypomnieć sobie metody pisania biznesplanu, mogą skorzystać ze szkolenia, jakie przeprowadzą pracownicy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Szkolenie odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia (sobota i niedziela) w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w sali nr 104 na parterze.

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” organizują na terenie czterech powiatów (bialskich: ziemskiego i grodzkiego, radzyńskiego oraz parczewskiego) konkurs „Podlasie ma biznes”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w realizacji marzeń o własnej firmie i biznesie. Zasady uczestnictwa są nieskomplikowane, a organizatorzy nie tylko oferują do 500 tys. złotych dla najlepszego projektu, ale również szkolenia dla wszystkich uczestników.