7. raz Terespol – Brześć

Są to dokumenty niezbędne do uzyskania białoruskiej wizy. Osoby niepełnoletnie powinny przedłożyć zezwolenie od rodziców/opiekunów oraz kserokopię dowodów osobistych rodziców. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedziby organizatora do 17 maja. Sam bieg odbędzie się 15 kwietnia na trasie 12 km pomiędzy Terespolem a Brześciem. Rozegrany zostanie w kategoriach: do 19 lat, 20-29 lat, 30- 39 lat, 40-49 lat, 50 oraz open. Adres organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, e-mail: mokterespol@wp.pl tel. 507- 170-018, 83-375-22-65.