Park z prawdziwego zadarzenia

W przyszłości miasto powinno brać pod uwagę potrzeby mieszkańców – dodaje Stefaniuk. 23 kwietnia o 11.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się dyskusja publiczna odnośnie zagospodarowania terenu przy ul. Terebelskiej i Jagiełły. – To moment, kiedy wszyscy mogą wyrazić swój protest. To także okazja, by przedstawić prezydentowi nasze pismo z poparciem kilku tysięcy mieszkańców – podsumowuje koordynator kampanii „Nasz Park”.