Balcerowicz i „insynuacje”

bardziej niż czasy okupacji niemieckiej, Balcerowicz odpowiedział wymijająco: – To insynuacje. Szkopuł w tym, że to, co nazywa „insynuacjami”, Polacy odczuwają boleśnie na własnej skórze. Na ten fakt zwrócili uwagę antykapitaliści z Kamilem Łojko na czele. – 6 mln Polaków żyje w ubóstwie. Liczymy, że z naszymi hasłami trafi my do części studentów – powiedział Kamil Łojko. Przeciwnicy Balcerowicza nie zostali wpuszczeni na spotkanie.