Dobry wzorzec

Praca z młodzieżą ma służyć nie tylko temu by w młodym wieku realizować swoje pasje, ale i by później móc robić to, do czego ma się talent. Trojka próbowała, na razie stanęło na II lidze, chociaż możliwości sportowe są na pewno większe.