Pozbądź się elektrośmieci

Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko wyjaśnia, że na mocy dyrektywy unijnej z 2005 roku, producenci urządzeń elektrycznych ponoszą odpowiedzialność za swoje produkty po zakończeniu cyklu eksploatacji, która obejmuje m.in. odpowiednią utylizację zużytych produktów. – Obecnie jesteśmy największą tego typu organizacją odzysku w Polsce. Od 2006 roku, czyli od początku naszej działalności zebraliśmy ponad 300 tys. ton zużytego sprzętu. Jeżeli rocznie nie zbierzemy min. 4 kg sprzętu na osobę, grożą nam potężne kary – dodaje  Skrzypczak. Korzyści płynące ze zbiórki elektrośmieci dotyczą również szkół podstawowych. – Nasz program to także tzw. Fundusz Oświatowy. W zamian za zużyte sprzęty szkołom przydzielane są kupony, te z kolei przeliczane są na punkty, które placówki mogę wymieniać na materiały i pomocy edukacyjne. W Białej Podlaskiej z Funduszu korzysta siedem szkół – informuje prezes ElektoEko.

 

Stały punkt zbierania elektrośmieci: Komunalnik Sp.z o.o. przy Al. Jana Pawła II 33, od pon. do piątku w godz. 7-15

Czasowe punkty zbierania czynne w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9-13 : targowisko miejskie przy al. Tysiąclecia oraz targowisko miejskie przy ul. Przechodniej,