Bialska Nagroda Kultury w bibliotecznych rękach

 

Dzięki zaangażowaniu Teresy  Stasiuk Karaś w bibliotece wdrożono zintegrowany system obsługi czytelników, utworzono Bialską Bibliotekę Cyfrową oraz Klaster Bibliotek Bialskich. Laureatka inicjuje wiele projektów, które unowocześniają bibliotekę i zachęcają czytelników do korzystania z bibliotecznych zbiorów. – Wprowadziliśmy naszą placówkę w XXI wiek. Teraz musimy kontynuować ten rozwój, bo świat idzie do przodu. Najbardziej cieszy nas, że od wielu lat odnotowujemy wysoki wskaźnik czytelnictwa na poziomie 35 proc. – zaznaczyła szefowa MBP. Drugi nagrodzony, Grzegorz Michałowski obchodzi w tym roku 45-lecie pracy zawodowej. Od  roku 1987  związany  jest  Podlaskim Kwartalnikiem Kulturalnym. Od 1995r. jest jego redaktorem  naczelnym. Michałowski  poszerzył grono współpracowników PKK o twórców zagranicznych: z Białorusi, Rosji a nawet Serbii. Ponadto, laureat promuje młodych literatów umożliwiając im debiuty poetyckie w ramach  Biblioteczki Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego.

Natomiast nagrodę Anny z Sanguszków Radziwiłłowej  III stopnia za osiągnięcia artystyczne oraz upowszechnianie kultury otrzymali: Paulina Pilipiuk, Hubert Paszkiewicz  oraz Aleksandra Smerachańska.  Ponadto, z okazji jubileuszu pracy artystycznej i działalności kulturalnej wyróżniono: Zespół „BREVIS”,  Koło plastyczne „KRESKA”  oraz  Klub Seniora „WRZOS”. Gratulujemy.