Pierwszego lipca wchodzimy w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

kwestii wywozu śmieci oraz ich segregacji – za wyjątkiem pani, która poradziła nam przewertować uchwały rady miejskiej. Zostaliśmy skierowani do dyrektora gabinetu prezydenta, a stamtąd ponownie na górę, do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wędrówka po piętrach została jednak zauważona. Po południu na stronie internetowej UM znaleźliśmy w „Aktualnościach” dwa pliki PDF, zawierające „Harmonogram odbioru odpadów” oraz „Zasady ich segregacji”. W tym drugim pliku osoby, które zdecydowały się na segregację odpadów, znajdą informację, iż dzielą się one na „frakcję mokrą” (resztki organiczne, mokry karton, miękki papier i in.), „frakcję suchą” (plastikowe butelki, suchy karton, papier kolorowy, guma, skóra i in.) oraz „szkło i popiół”. Jest tam również instrukcja postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, chemicznymi, lekami itd. Ani słowa o pojemnikach składowych oraz ich oznakowaniu. Może przed 1 lipca choćby w Internecie znajdziemy kompletną i jasną instrukcję adresowaną do mieszkańców. W razie pytań i wątpliwości można skontaktować się z Referatem Gospodarowania Odpadami UM (83 341 68 41) lub z Komunalnikiem, odbiorcą śmieci (83 343 46 91). Opłata za wywóz odpadów niesegregowanych wyniesie 8 zł, zaś segregowanych – 5 zł od osoby, czyli maksymalnie 25 zł, bo płacimy za najwyżej 5 osób. W przypadku zamieszkiwania w domu większej liczby osób niż 5, za kolejne, czyli szóstą, siódmą etc, już nie płacimy. Mieszkańcy bloków ponoszą opłatę w wysokości 8 zł od osoby – bez względu na to, czy segregują śmieci, czy też nie, ponieważ rada miasta nie znalazła sposobu na sprawdzenie, kto segreguje, a kto nie.

 

 

"kliknij,

Międzyrzec – Parczew – Radzyń

W Międzyrzecu wywozem śmieci zajmie się konsorcjum firm „Ekolider” z Lucina oraz międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Opłata od każdego mieszkańca wyniesie 5 zł za śmieci posegregowane i 9 zł za niesegregowane. Gmina Międzyrzec Podlaski: Do tej pory nie wyłoniono wykonawcy wywozu odpadów, bo unieważniono dwa przetargi. 1 lipca odbędzie się trzeci przetarg. Wiadomo jedynie, że opłata od każdego mieszkańca wyniesie 3 zł za śmieci posegregowane oraz 6 zł za niesegregowane. Z kolei w Radzyniu do przetargu przystąpiły trzy firmy: Puk Serwis Sp. z o.o. w Siedlcach, radzyński PUK Sp. z o.o. i Ekolider Jarosław Wyglądała z Garwolina. Przetarg wygrała firma PUK Serwis z Siedlec, która otrzymała największą liczbę punktów. W Radzyniu Podlaskim opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 9 zł miesięcznie od osoby niesegregującej odpady i 7 zł od segregującej. Bardziej skomplikowany sposób (ramka poniżej) naliczania opłat wybrano Parczewie, gdzie wygrała oferta rodzimego Zakładu Usług Komunalnych.