Spotkania w Rudnie

Projekt zawierał „żywą lekcję historii” prowadzoną w niezwykle interesujący sposób przez przedstawicieli „Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego”, którzy nie tylko barwnie opowiedzieli o dniach chwały oręża polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, ale też zaprezentowali oryginalne mundury i broń żołnierzy polskich z 1920 i 1939 roku. W ramach warsztatów dzieci z Rudna wzięły też udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych, od kółka fotograficznego prowadzonego przez lubelskiego fotografa Krzysztofa Kuzko począwszy, poprzez zajęcia teatralne i artystyczno-integracyjne, na dyskusyjnym klubie filmowym i spotkaniach „Z nauką za pan brat” skończywszy. Zakończenie tego niezwykle interesującego projektu nastąpi w lipcu.