WITAJ, SZKOŁO!

Uroczystość była okazją do wręczenia przez prezydenta Andrzeja Czapskiego aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i placówek oświatowych. Otrzymali je: Stanisława Daniluk – dyrektor Bursy Szkolnej, Marta Cybulska- Demczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Kazimierz Wojtaszek – dyrektor SP nr 9 oraz Janina Malczuk – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3. Kilkudziesięciu pedagogów otrzymało ponadto akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. "EwaDodajmy, że w roku szkolnym 2013/2014 w 25 placówkach oświatowych na terenie miasta liczba etatów pedagogicznych wynosi 985,7 – to mniej niż w roku ubiegłym, kiedy etatów było 1008,3. Z listu Zbigniewa Broniarza, przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który przytoczyła Teresa Sidoruk, prezes oddziału powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej, wynika, że z powodu niżu demograficznego obecny rok szkolny i kolejne nie będą łatwe dla polskiej edukacji. – Potrzebujemy ogólnopolskiego programu wsparcia pedagogów. Niż demograficzny powinien być bodźcem do zmian jakościowych takich jak: zmniejszenie liczby uczniów w klasie, objęcie wychowaniem przedszkolnym jak największej ilości dzieci, wydłużenie czasu opieki świetlicowej, zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach – przekonywał w swoim piśmie Broniarz. Z kolei Andrzej Mironiuk, kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, zauważył, że szkolnictwo zawodowe i techniczne to jeden z przyszłościowych kierunków oświaty. – W perspektywie czasu absolwenci takich placówek, jak choćby Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury mogą zapełnić polski rynek pracy, który potrzebuje ludzi wykwalifikowanych zawodowo. Licznym przemówieniem towarzyszył wspólny mianownik – życzenia spokoju polskiej szkole – do których my także się przyłączamy.

Rok szkolny 2013/2014

Liczba placówek oświatowych – 25 Liczba oddziałów – 430 Liczba uczniów – 11306, w tym: liczba uczniów w klasach pierwszych – 2422, liczba uczniów 6-letnich w klasach pierwszych – 60 Liczba dzieci w przedszkolach – 1388