Lokalne centrum kultury

Będzie znajdował się w niej sprzęt umożliwiający rozwój intelektualny i motoryczny. Młodzi czytelnicy będą mogli skorzystać z usług internetowych w wypożyczalni i sali multimedialnej oraz poznawać nowe programy komputerowe. W celu wykorzystania zakupionego wyposażenia organizowane będą seanse filmowe, warsztaty kulturoznawcze regionu oraz wystawy miejscowych twórców. W wyniku realizacji projektu powstanie najnowocześniejsze centrum kultury w powiecie, w większości zrealizowane ze środków ministra. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 977 870 zł, dofinansowanie 1 481 570 zł. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy – 390 000 zł. Realizacja ma rozpocząć się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, na przełomie roku.