TUW-y szansą dla gospodarki

O upowszechnianie idei TUW-ów w Polsce dba m.in. Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Jej działania przynoszą już pierwsze efekty – zarówno w zakresie tworzenia nowych instytucji, jak i poprawy warunków funkcjonowania TUW-ów w polskim systemie prawnym. Potwierdziła to zorganizowana 17 września w gmachu Senatu RP, przy udziale Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, konferencja „Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa”. Podczas spotkania senator RP Grzegorz Bierecki, zastępca przewodniczącego Komisji Bu dżetu i Finansów Publicznych, zwrócił uwagę na przepisy, które miały umożliwiać działanie małych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, ale zupełnie się nie sprawdziły i wywołują skutek odwrotny od zamierzonego – zamiast promować TUW-y, blokują je. – Mamy nadzieję, że w wyniku tej konferencji, przy zainteresowaniu obu komisji senackich, przygotujemy inicjatywę zmiany ustawy, która pomoże w tworzeniu TUW-ów i zwiększy konkurencję na rynku ubezpieczeniowym w kierunku pożądanym od lat – zaznaczył senator RP Grzegorz Bierecki.