Załóż czip swojemu psu!

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta www.parczew.com („Oświadczenia dotyczące wykonania zabiegu znakowania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2013 roku”), okazanie dowodu tożsamości oraz dołączenie kserokopii aktualnego dowodu wykonania zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Akcja potrwa do 10 grudnia 2013 roku lub do wyczerpania środków finansowych. Urząd Miejski w Parczewie prowadzi akcję w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parczew w 2013 roku.