Oczyszczalnia i droga

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych z wójtem Gminy Milanów Paweł Krępskim na czele oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Poświęcenia nowych inwestycji oddanych do użytku dokonał ks. Marian Banasiuk, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł ponad 206 tys. zł, z dofinansowaniem 130 tys. zł. Koszt budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zamknął się w kwocie 5,5 mln zł, z czego 2,1 mln zł. to kwota dofinansowania.