SEJMIK BRONI TV TRWAM

Jako radni województwa lubelskiego, solidaryzując się z mieszkańcami ziemi lubelskiej oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi Telewizją Trwam poprzez sygnał naziemnej telewizji cyfrowej, ale także respektowaniem przez obecne państwo polskie podstawowych reguł demokratycznych, apelujemy o niezwłoczne udzielenie Telewizji Trwam należnego jej miejsca na multipleksie. Żądamy zaprzestania działań mających znamiona ograniczania wolności słowa i swobód obywatelskich. Żądamy równego dostępu do środków masowego przekazu dla wszystkich obywateli naszego kraju”. Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 20 z 33 radnych, w tym cały 11-osobowy klub Prawa i Sprawiedliwości. – Przeciw głosowało SLD, a część radnych PO oraz PSL wstrzymała się od głosu, był wśród nich wicemarszałek Sławomir Sosnowski – stwierdza radny Szwaj.