STAROSTOM POD ROZWAGĘ

Ministerstwo Środowiska w wyjaśnieniu na oświadczenie senatorów stwierdza, że nie jest uprawnione do podejmowania czynności prawnych wobec starostów. W licznych opiniach wysyłanych do starostw informuje o prawnych uwarunkowaniach nadzoru nad lasami prywatnymi, przypomina o obowiązkach dotyczących wykonywania dokumentacji urządzeniowej tych lasów i wskazuje źródła finansowania, które nie są dostatecznie wykorzystane. Środki na ten cel – poza własnymi środkami powiatu – starosta może i powinien uzyskiwać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej – czytamy w wyjaśnieniu Ministerstwa Środowiska.