Przeciw wykluczeniu

O wsparcie mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium dochodowe, korzystające z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, dzieci i ucząca się młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i osoby w wieku co najmniej 50 lat. Nabór chętnych rozpoczął się 3 lutego i potrwa do końca miesiąca.