Dla wspólnego dobra

TEKST SPONSOROWANY

Pielęgnowanie tradycyjnych wartości, również tych wyrosłych z wielowiekowej kultury chrześcijańskiej, jest wyróżnikiem SKOK-ów na tle instytucji komercyjnych. SKOK-i nigdy nie ukrywały swojego przywiązana do patriotyzmu, dlatego kultywują tradycję, będącą wciąż dla dużej rzeszy Polaków wyrazem polskości.

Rokrocznie z okazji obchodów Święta Niepodległości wspierają w wielu miejscowościach organizację koncertów pieśni patriotycznych lub innych wydarzeń kulturalnych nadających obchodom tego święta należytą oprawę. Są sponsorami, a także inicjatorami powstawania pomników, tablic pamiątkowych, a także wydawnictw książkowych, których celem jest upamiętnienie ważnych postaci lub wydarzeń historycznych.

 

Działalność, która wykracza poza rynek finansowy

Polskie SKOK-i od przeszło 20 lat rozwijają się i łączą więzią spółdzielczą już ponad 2,6 mln Polaków. Obok oferowania dostępu do produktów i usług finansowych od początku swojej działalności akcentują fakt, że wypełniają misję wobec ludzi. Jako instytucje o charakterze spółdzielczym funkcjonują w myśl zasady: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, żeby służyć». Społeczna odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest w ich działalność statutową. Spółdzielcze kasy kładą nacisk na edukację, pomoc charytatywną i propagowanie wartości patriotycznych. Kontynuując działania rozpoczęte przez swojego patrona – Franciszka Stefczyka, spółdzielcze kasy odgrywają dziś rolę mecenasa, opiekuna skarbów polskiego dziedzictwa narodowego oraz promotora wartości patriotycznych. Dają przykład, że instytucje finansowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby i angażować się w poprawę jakości życia Polaków.

Pielęgnując wartości

SKOK-i od lat angażują się także w przedsięwzięcia w obszarze sportu oraz nauki. Instytucje te wspierają również szereg akcji charytatywnych mających na celu pomoc w leczeniu, rehabilitacji, zakupie sprzętu medycznego dla potrzebujących. Włączają się w liczne projekty sportowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Od lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pełnią również rolę mecenasa kultury i sztuki. Angażują się w ochronę dziedzictwa narodowego, otaczając opieką polskie zabytki. Finansują konserwację najbardziej znanych i najcenniejszych skarbów polskiej kultury, ale też zabytków w poszczególnych regionach kraju. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu podmiotów sektora SKOK cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej uzyskał nowoczesne zabezpieczenie w postaci kasety ochronnej.

W trosce o lokalne społeczności

W misję spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wpisana jest także dbałość o rozwój lokalnych społeczności, które tworzą mieszkańcy poszczególnych regionów Polski. Na początku bieżącego roku za szczególne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła, za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury, SKOK- -i zostały nagrodzone wyróżnieniem „Pro Ecclesia et Populo” Archidiecezji Gdańskiej, czyli „Dla Kościoła i Narodu”. Dzięki instytucjom sektora SKOK, cudowny obraz Królowej Podlasia – Matki Bożej Kodeńskiej – podobnie jak wizerunek Matki Bożej na Jasnej Górze – został wyposażony w zabezpieczenia zgodne z najnowszymi osiągnięciami sztuki konserwatorskiej. Polskie SKOK-i troszczą się również o upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki, zapewniając dostęp do wielu wartościowych inicjatyw zarówno mieszkańcom większych miast, jak i tym mieszkającym poza aglomeracjami. Każdego roku inicjują i sponsorują organizację imprez, które łączą rozrywkę na wysokim poziomie z działaniem na rzecz potrzebujących. Przykładem takiego zaangażowania jest Mikołajkowy Koncert Charytatywny, w sponsoring którego włączyły się SKOK-i. W zorganizowanym w Radzyniu Podlaskim koncercie, wzięli udział znani polscy artyści, a dochód ze sprzedaży biletów- cegiełek został przekazany tamtejszej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom.

SKOK-i charytatywnie

SKOK-i pełnią także rolę mecenasa, a nierzadko inicjatora, akcji pomocowych dla ubogich rodzin, czego przykładem może być zorganizowana wspólnie z redakcją jednego z ogólnopolskich dzienników świąteczna akcja pomocy potrzebującym rodzinom. Dzięki wsparciu spółdzielczych kas do kilkunastu ubogich rodzin w Polsce – w rejonach Podlasia i Podkarpacia trafi ły świąteczne upominki. Spółdzielcze kasy na przełomie roku 2013/2014 włączyły się również w akcję charytatywną „Nie tylko zysk się liczy” skierowaną do dzieci i młodzieży z domów dziecka w całej Polsce. Organizowana wspólnie z wydawnictwem Zysk i S-ka inicjatywa, miała na celu przede wszystkim uatrakcyjnić dzieciom zimowy okres, a jednocześnie zachęcić do spędzania czasu przy interesującej lekturze.

SKOK-i mecenasem sztuki

Wiele wartościowych projektów artystycznych bez wsparcia podmiotów tworzących sektor SKOK nie miałoby szans na realizację. W ubiegłym roku instytucje te sponsorowały m.in. głośny fi lm w reżyserii Ryszarda Bugajskiego „Układ zamknięty”, czy płytę z najpiękniejszymi polskimi kolędami w ciepłych jazzowych aranżacjach w wykonaniu Włodka Pawlika. Artysta jest tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Grammy. W tym roku spółdzielcze kasy zaangażowały się serial „Metr od świętości” poświęcony życiu Jana Pawła II. Serial już wkrótce pojawi się na ekranach telewizji polskiej. Dzięki serialowi widzowie dowiedzą się o wielu nieznanych wydarzeniach z życia Papieża. Producenci obrazu podkreślają, jak bardzo zależy im, aby poprzez nowoczesną formę przybliżyć – również młodemu pokoleniu – postać Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II .