Odbierają katolikom prawo głosu

Rada pedagogiczna tej placówki przegłosowała, że patronem zostanie baron Pierre de Coubertin, Francuz uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego. „Swoje niezadowolenie i sprzeciw” wobec decyzji wyraził oddział Akcji Katolickiej przy międzyrzeckiej parafii Chrystusa Króla. – Czy odczuwamy brak rodzimych autorytetów i wzorców do uhonorowania nimi szkoły, że aż musimy sięgać po osobowości z forum międzynarodowego – zapytali w liście otwartym katoliccy działacze. Przypominają oni, że głównym i jedynym patronem Szkoły Podstawowej nr 3, tworzącej wspólnie z gimnazjum Zespół Placówek Oświatowych nr 3, jest papież Jan Paweł II. – Rok 2014 jest oczekiwaniem na kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II – Wielkiego Polaka, Patrioty, Przyjaciela Młodzieży i Sportowca (…) Niezręcznością jest wprowadzanie do placówki utożsamianej z imieniem Jana Pawła II konkurencyjnego, nieporównywalnego i nieszczególnie znanego patrona – czytamy w piśmie Akcji Katolickiej. – Reprezentując środowiska chrześcijańskie, sugerujemy rodzicom i radnym oraz wnosimy o przyjęcie dla Gimnazjum Sportowego nr 3 za patrona Jana Pawła II, który to patron wyczerpuje wszelkie oczekiwania, nawet sportowe, i jest wzorem do naśladowania dla młodzieży – apeluje Akcja Katolicka. To stanowisko spotkało się z wściekłym atakiem na licznych forach internetowych. Najłagodniejszym określeniem jest w tym przypadku „wtrącanie się” w sprawy szkoły. Obiektem nagonki uczyniono księdza infułata Kazimierza Korszniewicza, dzięki któremu w 1996 roku SP nr 3 przyjęła imię Jana Pawła II. A jako pretekst wykorzystano fakt, że podczas nabożeństwa w kościele św. Józefa modlił się w intencji przyjęcia przez gimnazjum tego samego patrona. Ostateczną decyzję w sprawie patrona gimnazjum podejmą radni.