Droga krajowa nr 63 wreszcie w remoncie

Senator RP Grzegorz Bierecki wraz z senatorem RP Henrykiem Ciochem już w lutym br. złożyli oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej. Poruszany był w nim problem fatalnego stanu drogi krajowej nr 63, łączącej Radzyń Podlaski z przejściem granicznym w Sławatyczach. Senatorowie zwrócili uwagę, iż już w marcu 2013 roku ówczesny minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej został powiadomiony o konieczności pilnego remontu odcinka pomiędzy Radzyniem Podlaskim a miejscowością Polubicze w gminie Wisznice. Ówczesna interwencja senatora Grzegorza Biereckiego spowodowana była troską o zdrowie i życie ludzi korzystających ze znajdującej się w opłakanym stanie technicznym jezdni.

Mimo tego monitu na znacznej części drogi nie podjęto żadnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. „Niestety, tuż przed Wigilią na takim niemodernizowanym odcinku doszło do tragicznego, kolejnego już, wypadku, w którym zginęły osoby korzystające z tejże drogi publicznej – w tym matka pięciorga dzieci – drogi, za której stan odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo osób poruszających się drogą krajową nr 63, zwracamy się ponownie z zapytaniem: kiedy wyżej wymieni ona droga zostanie wyremontowana?” – czytamy w złożonym na 49. posiedzeniu Senatu oświadczeniu sygnowanym przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha. Lepiej późno niż wcale: remont ruszył. Red.