Parczewski tydzień teatralny

Konkurs na plakaty teatralne i maski, wizyta w lubelskim Teatrze Juliusza Osterwy połączona z obejrzeniem spektaklu „Książę i żebrak”, możliwość występu obok profesjonalnych aktorów Daniela Dobosza i Wojciech Rusina, spotkanie z Joanną Trzepiecińską – to tylko niektóre z atrakcji, które spotkały młodzież z parczewskiego gimnazjum w minionym tygodniu.

""