Poszukiwani za rozbój

Po zrabowaniu około tysiąca złotych sprawca zbiegł. – Policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie – informuje podkomisarz Jarosław Janicki, oficer prasowy bialskiej policji. Organy ścigania z całą surowością zwalczają tego typu przestępczość. Na terenie powiatu bialskiego w 2011 r. policyjne statystyki odnotowały aż 70 tego typu przestępstw. Rok później było ich 43, natomiast w 2013 r. doszło do 43 rozbojów. – Obserwujemy spadek przestępstw o tym charakterze, ale one ciągle się zdarzają. Niektóre z nich kwalifi kują się jako zbrodnie, gdyż są dokonywane przy użyciu niebezpiecznego narzędzia – noża, broni. Takim rozbojem był ostatnie zdarzenie w bialskim sklepie przy ul. Ginki. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej i policja – stwierdza Jarosław Janicki.