Sposób na wzrost PKB

– Jeśli program jest dobrze przygotowany i walczy się o swoje prawa, tak, jak skutecznie robimy to w Kraśniku, to żaden niechętny nam wojewoda, czy marszałek nie będzie w stanie go zablokować – przekonywał Michał Mulawa wykazując, że nawet przy niechęci władz wojewódzkich Kraśnik pozyskał bardzo duże unijne środki na inwestycje, bo projekty były przygotowane tak dobrze, że niczego nie można było im zarzucić.

Na inny akcent nacisk położył dr Zbigniew Kużmiuk, który przedstawił relację dochodów podatkowych w odniesieniu do PKB za rządów PO i PSL. – Wykres, który państwu dziś przedstawiam, powinien stać się podstawą aktu oskarżenia dla przedstawicieli ekipy rządzacej – podkreślał Zbigniew Kuźmiuk wskazujac na wykres ukazujacy dramatyczny spadek dochodów i to pomimo faktu, że w międzyczasie podatki wzrosły. Wątek ten w tonie quasi dramatyczno – humorystycznym kontynuował Janusz Szewczak. – Niewielu Polaków wie, że PKB niebawem nam wzrośnie, ponieważ od 1 września będziemy tu zaliczać także dochody z narkomanii, przemytu i prostytucji.