Za nami półmetek szkoleń Akademii Nowego Samorządu

Akademia Nowego Samorządu jest cyklicznym projektem bezpłatnych zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla osób już działających lub dopiero pragnących podjąć działania na rzecz miejscowej społeczności – mieszkańców regionu południowego Podlasia, zorganizowany przez Fundację Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Z tego względu w programie ANS organizatorzy i prelegenci odnieśli się do wartości bliskich mieszkańcom regionu, uwzględniając jego specyfikę, tradycję, kulturę i historię, czyli to, co składa się na tożsamość.

Omawiając sprawy ważne dla regionu, w dużej mierze praktyczne i konkretne, jak perspektywy dla młodzieży, szanse rozwojowe rynku pracy, pomoc społeczna, czy funkcjonowanie samorządów, wykładowcy uwzględnili m.in. ważną na południowym Podlasiu rolę rodziny, stąd na zajęciach ANS wiele miejsca zajęły informacje o wsparciu dla rodzin. Jednym z nowatorskich pomysłów w tym względzie, na który zwróciła uwagę profesor Grażyna Ancyparowicz, jest „uzawodowienie” matek pozostających z dziećmi w domu – w taki sposób, by za poświęcenie się obowiązkom macierzyńskim i trud wychowania kilkorga dzieci otrzymywały najniższą płacę krajową. Także inni wykładowcy ANS, m.in. dr Barbara Cioch, omawiając sprawy pomocy społecznej czy socjalnej w naszym regionie, uwzględniali sytuację, która jest zaprzeczeniem pseudonowoczesnego modelu europejskiego (np. duńskiego, czy holenderskiego), polegającego na tym, że już nastolatkowie „wychodzą” z domu idąc na tzw. własne utrzymanie i praktycznie zrywają więzi z rodzinami.

W regionie południowego Podlasia występuję odwrotność tej sytuacji i wciąż wiele jest domów czy gospodarstw, w których mieszkają rodziny kilkupokoleniowe, co w oczywisty sposób rzutuje na charakter ewentualnej pomocy społecznej czy socjalnej ze strony samorządów. Inny aspekt na zajęciach poruszył redaktor Michał Karnowski, który mówił o tym, jak ważne jest, by samorządowcy orientowali się w prawach i obowiązkach mediów, a co za tym idzie, mieli także wiedzę odnośnie swoich praw i obowiązków. Public relations – na co zwrócił uwagę Michał Karnowski – w otaczającej nas rzeczywistości częstokroć jest bardzo istotny i niejednokrotnie w sposób decydujący wpływa na bieg wielu wydarzeń.

Kolejni z prelegentów, jak Michał Mulawa, Janusz Sewczak czy poseł Zbigniew Kuźmiuk informowali m.in. o innych prawach samorządowców, którzy mają wiele możliwości działania i pozyskiwania środków zewnętrznych nawet przy niechętnej im władzy – szkopuł tylko w tym, że często o tym nie wiedzą.

Kolejne dwie tury zajęć ANS odbędą sie w maju, po Świętach Wielkiej Nocy i kanonizacji Jana Pawła II, a jednym z tematów będą bardzo ciekawe i oczekiwane przez uczestników szkolenia z zakresu wizerunku i relacji z mediami.