Certyfikaty rozdane

Na uroczystość w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, podsumowującą 10-tygodniowy cykl warsztatów dziennikarskich, przybyli absolwenci, bohaterowie ich pierwszych tekstów, Tomasz Przybek, prezes spółki Fratria, organizatora warsztatów oraz wykładowcy: Dorota Łosiewicz, redaktor naczelna portalu wSumie. pl, Marek Pyza, redaktor naczelny portalu wPolityce.pl oraz dziennikarz Marcin Wikło.

– Nauka dobiegła końca, teraz czas na wykorzystanie zdobytych umiejętności – powiedział Maciej Wośko, animator warsztatów, na zakończenie wykładu podsumowującego. Absolwenci szlifują swoje pierwsze teksty. Będą one sukcesywnie publikowane na stronie Tygodnika Podlaskiego, który warsztaty dziennikarskie objął swym patronatem: www.tygodnikpodlaski.pl Próbkę ich umiejętności, nawiązującą do przedświątecznej atmosfery, prezentujemy obok.