Dobre szkoły dla Podlasia

Spotkania uczestników ANS odbędą się – już tradycyjnie – w Szkole Podstawowej w Sielczyku (godz. 17), sali konferencyjnej parczewskiego Urzędu Miasta (godz. 12) oraz w Zespole Szkół w Białej (godz. 17). To przedostatnie zajęcia Akademii Nowego Samorządu, w ramach których omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak: sport jako inwestycja (jego znaczenie dla rozwoju regionu i wychowania młodzieży), wydatki na kulturę (problemy w regionie, braki, niezbędne inwestycje z punktu widzenia mieszkańców), problem likwidacji szkół, darmowe i elektroniczne podręczniki, finansowanie szkół z budżetów samorządowych, szkolnictwo niepubliczne, inicjatywy obywatelskie na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. Zajęcia poprowadzą praktycy zarówno z naszego regionu, jak i z sąsiednich Siedlec.

Głównym prelegentem na szkoleniach ANS w tym tygodniu będzie prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. To właśnie Siedlce – do niedawna uznawane za miasto bliźniacze w stosunku do Białej Podlaskiej – są dziś dla naszego regionu punktem odniesienia, a nawet pewnego rodzaju wzorem do naśladowania. W Siedlcach bowiem udało się przeprowadzić szereg innowacji, których wprowadzenie w naszym regionie jest dopiero przed nami – od tych dotyczących rynku pracy, perspektyw dla młodzieży, poprzez oświatowe i kulturalne, na sportowych skończywszy. Za dwa tygodnie uczestnicy Akademii Nowego Samorządu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji specjalistów z dziedziny kształtowania wizerunku. Na Podlasie przyjadą doświadczeni dziennikarze oraz specjaliści z branży public relations. W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe metody współpracy z mediami podczas kampanii wyborczej. Fachowcy opowiedzą, w co warto inwestować ubiegając się o wybór, jak przygotować się do prowadzenia kampanii oraz na co zwracać szczególną uwagę w kontaktach z mediami. Podczas prelekcji wyjaśnione zostaną także najważniejsze zasady autoprezentacji. Uroczyste zakończenie Akademii Nowego Samorządu połączone z wręczeniem certyfikatów dla jej uczestników nastąpi 14 czerwca w Białej Podlaskiej.