Podlaskie laureatki

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się 16 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W konkursie wzięło udział prawie 4 tys. osób – od przedszkolaków po licealistów, z których prawie 280 zakwalifikowało się do finału. Wicemarszałek Senatu, Stanisław Karczewski stwierdził, iż wśród laureatów konkursu mogą być przyszli posłowie, senatorowie, premierzy. Odwołując się do hasła widniejącego w przedwojennej sali Senatu: Salus rei publicae suprema lex (dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem), zaapelował do młodzieży, by swoim następcom pozostawili Polskę piękniejszą i silniejszą niż ta, którą przejmą od obecnego pokolenia.

Wyróżniono 50 prac, których autorzy otrzymali dyplomy i upominki. Rozlosowano także nagrody specjalne, ufundowane przez sponsorów. Szczęście sprzyjało Wiktorii Wiszniewskiej; wylosowała dwuosobowy voucher na weekend w pensjonacie w Karpaczu. Uroczystość zakończył spektakl pt. „Baśń o grającym Imbryku”. Prace konkursowe zgłoszone do etapu ogólnopolskiego zostaną opublikowane w kolejnym Zeszycie Zespołów Senackich.