Mieszkańcy decydują

Mieszkańcy Gminy Parczew mogą zgłaszać w Urzędzie Miasta propozycje pomysłów inwestycji, bądź innych działań w Parczewie i jego okolicach.

Pierwszy na Podlasiu

W kwietniu rada miejska w Parczewie podjęła uchwałę o realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Parczew na 2015 rok. Niedawno zakończyły się przygotowania harmonogramu dalszych prac nad tym budżetem. Ustalono, że każdy mieszkaniec Gminy Parczew, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł zgłosić propozycję projektu, a kwota jaką przewidziano na realizację zgłoszonej inwestycji wynosi 250 000 zł. Nie musi być to jedno zadanie. Zrealizowanych może być kilka mniejszych pomysłów, w tym również przygotowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Co w ramach budżetu obywatelskiego powinno zostać zrobione i co o nim sądzą mieszkańcy?

Refleksje mieszkańców

– To bardzo dobry pomysł, aby mieszkańcy mogli decydować o finansach miasta, bo przecież oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne. Moim zdaniem te pieniądze powinny zostać przeznaczone na zamknięcie fragmentu ulicy 11 Listopada przy Placu Wolności i utworzenie w tym miejscu deptaka. Obecnie chodnik po stronie sklepów jest bardzo wąski, a dodatkowo ludzie potykają się o wystające schodki. Należałoby to zmienić – powiedziała nam Helena Król, mieszkająca w Parczewie od 50 lat.

Konsultacje

We wtorek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się konsultacje burmistrza Pawła Kędrackiego z mieszkańcami Parczewa. Na spotkaniu mieszkańcy mogli zapoznać się ze szczegółami zgłaszania projektów i otrzymać stosowny formularz. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego w wersji pisemnej można zgłaszać do 11 lipca w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego p. 16 I piętro w godzinach pracy urzędu. Zgłoszone przez mieszkańców zadania będą podlegać weryfikacji pod względem możliwości ich realizacji. Gminny zespół do spraw budżetu obywatelskiego do 31 sierpnia ma zaopiniować wybrane projekty, a ostateczna lista zadań do głosowania oraz lista zadań zaopiniowanych negatywnie ma zostać zaprezentowana do 5 września. Głosowanie i wybór ostatecznego zadania do realizacji odbędzie się od 17 do 24 września br.

Burmistrz Paweł Kędracki:
Mam nadzieję, że pomysł budżetu obywatelskiego zakończy się powodzeniem. To duża szansa dla mieszkańców: wykazania się inicjatywą i aktywnością. Dla mnie i dla rady miejskiej zaś to dodatkowa informacja, co mieszkańców naszego miasta tak naprawdę interesuje.

Budżet obywatelski to stosunkowo świeża inicjatywa, przejawiająca się w przeznaczeniu części środków z budżetu miasta lub gminy na cele wskazane przez mieszkańców. Pierwszym polskim miastem, które podjęło ją w 2011 r. był Sopot. Stała się tak popularna, że spośród 66 miast na prawach powiatu w 2014 r. tylko 11 nie wprowadziło jej u siebie. Szkoda, że jest wśród nich Biała Podlaska, ponieważ budżet obywatelski to współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z miejskiej lub gminnej kasy.