Radość Piotra Karwowskiego

Muzyka sakralna zafascynowała Piotra Karwowskiego już w dzieciństwie, Zgodnie z zasadami jakie wpojono mu w domu, traktował muzykę i śpiew jako najdoskonalszy sposób oddawania chwały Bogu.

Nieustawanie

– Kościół nie pojawił się rok czy też dziesięć lat temu. Trwa już ponad 2 tysiące lat, posiada znaczy dorobek kulturowy. Naród bez tej spuścizny, tradycji, bez tych korzeni – zostanie pozbawiony duszy – stwierdza Piotr. Muzyce jako najdoskonalszej formie modlitwy i oddawania czci Bogu poświęcił swoją edukację i pracę zawodową. Ukończył wyższe studia w Instytucie Muzyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Artystycznym, podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, następnie pod kierunkiem prof. Stefana Stuligrosza uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, w latach 2004 – 2013 pełnił funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji „Pueri Cantores” .

Wychowanie poprzez

wrażliwość na piękno Piotr Karwowski, w ramach działalności Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej, od 12 lat prowadzi wykłady i prezentacje muzyki sakralnej. Z myślą o edukacji i wychowaniu młodego pokolenia założył w 1996 roku chór Schola Cantorum Misericordis Christi. – Jak wychowamy nasze dzieci i młodzież, taki będziemy mieli naród. Ludzie, którzy w dzieciństwie nauczyli się rzetelności, pracowitości, prawości, punktualności – w dorosłym życiu zachowają te cnoty – oznajmia Piotr. Od początku działalności chór prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny. Koncertował w kraju i poza jego granicami – we Francji, Rosji, Włoszech, Szwecji, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji. Wystąpił podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez Świętego Jana Pawła II 10 czerwca 1999 roku w Siedlcach. Od czerwca 2000 roku chór należy do Polskiej i Międzynarodowej Federacji Chórów „Pueri Cantores”. Zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W swoim dorobku ma dziewięć płyt CD oraz cykl audycji radiowych pt. „Szkoła śpiewu liturgicznego”.

Codzienność

Piotr na swoją działalność, podobnie jak i na każdą sferę życia patrzy przez pryzmat – wiary i Boga. – Największym moim szczęściem jest udział w Mszy Świętej. Jeżeli człowiek rozumie czym jest Msza – odczuwa radość z uczestniczenia w Eucharystii. Człowiek pracuje po to, aby się uświęcać – mówi z przekonaniem. Troska właściwe wychowanie młodego pokolenia często pojawia się w wypowiedziach Piotra. W tym celu wykorzystuje każdą okazję. Zalicza do nich kanonizację Jana Pawła II, wydarzenia historyczne i rocznice Chór i jego dyrygent przygotowuje się do bialskich obchodów 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Z tej okazji odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. – To powstańcy przekazali nam największe wartości: o co należy walczyć i za co umierać. Ta rocznica jest dla naszego społeczeństwa okazją do zjednoczenia się ponad podziałami – podsumowuje Piotr.