Pomóc ofiarom ekonomicznej wojny

– Rosja wypowiedziała nam ekonomiczną wojnę. Trzeba zadbać o ofiary tego ataku – powiedział portalowi wPolityce.pl podlaski senator PiS Grzegorz Bierecki. Parlamentarzysta odniósł się do wprowadzonego przez Rosję zakazu
importu polskich warzyw, owoców i rozmaitych produktów spożywczych. Moskwa nie chce u siebie produktów z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Norwegii. Oprócz warzyw, owoców i mięsa embargo obejmuje m.in. ryby, mleko i produkty mleczne. – Sankcje, którymi uderza w nas Rosja są rodzajem wojny ekonomicznej prowadzonej przeciwko m.in. Polsce. Jest to sytuacja nadzwyczajna, dotychczas się z nią nie spotykaliśmy i dlatego także odpowiedź powinna być nadzwyczajna – mówi senator Bierecki, który ma pomysł na to, w jaki sposób zabezpieczyć byt rolników i przetwórców dotkniętych sankcjami. Największym problemem wielu z nich jest bowiem konieczność spłaty kredytów obrotowych, na których opiera się znaczna część sektora. Brak rynku zbytu oznacza brak gotówki, a to z kolei czyni niemożliwym spłacanie kolejnych rat. Rolnicy mają wprawdzie dostać unijne odszkodowania, ale to długotrwały proces. Potrzeba rozwiązania na teraz. Senator Bierecki chce, aby banki – na prośbę kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji – zawiesiły rolnikom i przetwórcom spłatę kredytów. – Nie chcielibyśmy przecież, aby ofiary wojny ekonomicznej prowadzonej przez Rosję ucierpiały dodatkowo z ręki komorników reprezentujących polskie państwo. Należy więc zawiesić, do czasu uzyskania odszkodowań unijnych, spłatę zaciągniętych przez przedsiębiorców kredytów. Banki w tym czasie powinny naliczać odsetki według stawki umownej, a dodatkowy koszt odsetkowy powinien zwiększać wysokość rekompensaty, jaką rolnicy otrzymają z tytułu sankcji ekonomicznych – mówi na wPolityce.pl senator Grzegorz Bierecki. – Myślę, że podpowiadam ministrowi Sawickiemu i ministrowi finansów, jak rozwiązać problem ważny dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin. Mam nadzieję, że rząd z niego skorzysta.