150 rocznica śmierci gen. Traugutta

Nie ma chyba miasta, w którym nie byłoby ulicy jego imienia. Od wielu też lat trwają starania dotyczące beatyfikacji Generała. Polacy na Białorusi również pamiętali o rocznicy śmierci dyktatora Powstania Styczniowego. Romuald Traugutt urodził się bowiem w Szostakowie (obwód brzeski). Przypomina o tym głaz, opatrzony pamiątkową tablicą. Obecnie postawiono tam duży krzyż i nową tablicę informacyjną opatrzoną podobizną i notą biograficzną R. Traugutta w języku polskim i białoruskim.

Wartę honorową zaciągnęli harcerze z Drużyny Harcerskiej im. Ryszarda Snarskiego przy Społecznej Szkole Polskiej z Brześcia oraz DH im. Romualda Traugutta z Grodna. Uroczysty apel poprowadziła drużynowa Hanna Paniszewa z Brześcia. Przypomniała postać i zasługi Romualda Traugutta oraz członków Rządu Narodowego, którzy zginęli wraz z nim: Jana Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego.,którzy zostali powieszeni 5 sierpnia 1864r. i do dnia dzisiejszego nie mają nawet swoich mogił.

W ich intencji ks. Andrzej Borodzicz z Wysokiego Litewskiego odprawił mszę świętą. Poświęcił też Krzyż i wspomnianą tablicę informacyjną. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie odśpiewano „Rotę” oraz kilka pieśni patriotycznych i żołnierskich. Po wspólnym zdjęciu uczestnicy uroczystości udali się na posesję Haliny i Adama Mickiewiczów w pobliskich Peliszczach na piknik harcerski. Była to żywa lekcja historii dla młodego pokolenia nie tylko białoruskich Polaków.