Władze miasta w komplecie

– Ośmioletnią pracą w radzie miasta pokazaliśmy, że mimo różnic partyjnych „na górze” potrafimy współdziałać dla dobra mieszkańców. Zawsze potrafiliśmy znaleźć konstruktywne rozwiązanie – przypomniał w trakcie konferencji prasowej Michał Litwiniuk.

Adam Chodziński będzie nadzorował inwestycje, drogi, transport, geodezję, gospodarkę nieruchomościami, i budownictwo. Michałowi Litwiniukowi będą podlegały wydziały gospodarki komunalnej, edukacji i spraw społecznych. – Jesteśmy przed audytem pracy urzędu, który może przynieść pomysły na reorganizację pracy magistratu. Wyniki kontroli będziemy znać wiosną – poinformował Stefaniuk.

Prezydent oświadczył również, że uposażenie wiceprezydentów będzie niższe niż w poprzedniej kadencji. Czy będzie realizowany projekt byłego prezydenta Andrzeja Czapskiego „Przywróćmy rzekę miastu? – pytali dziennikarze. – Projekt jest już w takiej fazie, że trudno go zatrzymać. Popieram część związaną z inwestycjami Akademii Wychowania Fizycznego oraz w rejonie Parku Radziwiłłowskiego.

Pozostałe przedsięwzięcia tego projektu, jak kajakarstwo górskie, będę starał się powstrzymać, gdyż generują one największe koszty, zarówno realizacji jak i utrzymania. W to miejsce chcemy wpisać inwestycje gospodarcze, które przyniosą nowe miejsca pracy – zapewnił prezydent Stefaniuk.