Dorota Karwacka kanclerzem PSW

Dr Dorota Karwacka jest związana z bialską uczelnią od 2004 roku. Była m.in. kierownikiem Działu Rozwoju i Promocji Uczelni, koordynowała m.in. sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy ze środków UE, nadaniem imienia uczelni Papieża Jana Pawła II, współuczestniczyła w założeniu Akademickiego LO, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odpowiadała za współpracę z mediami.

Pełniła też funkcję Koordynatora Sekcji Promocji i Kształcenia Ustawicznego, gdzie m.in. odpowiadała za promocję uczelni, organizację studiów podyplomowych, tworzenie Uniwersytetu Dziecięcego. Od jesieni ub.r. pełni funkcję koordynatora Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej oraz Dyrektora Ośrodka Kształcenia Praktycznego, odpowiada za kształtowanie oferty edukacyjnej oraz organizację studiów podyplomowych i licznych kursów.

Dorota Karwacka ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Białymstoku, jest absolwentką szwajcarskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, studiów podyplomowych „Public Relations” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, studiów III st. Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, zakończonych obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem tytułu doktora nauk społecznych.

Poprzedni kanclerz Adam Chodziński – został kilkanaście dni temu wiceprezydentem miasta.