Wybieramy Człowieka Roku 2014!

6 lutego br., zbierze się Kapituła Plebiscytu Człowiek Roku 2014 Tygodnika Podlaskiego, której członkowie w głosowaniu niejawnym zadecydują większością głosów o wyborze tegorocznego laureata naszej nagrody.

Nominowanych wyłoniliśmy spośród zgłoszeń naszych Czytelników, którzy wskazywali na plebiscytowych kuponach osoby szczególnie zasłużone dla Południowego Podlasia.

Ich dokonanie zaprezentowaliśmy przed tygodniem, zatem tylko gwoli przypomnienia:

Jarosław Wojtasiński

Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”, które nie tylko pozyskuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, ale i przygotowuje ich do tej roli oraz udziela rodzinom zastępczym, a także rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wszechstronnego wsparcia.

Zygmunt Pietrzak

Prezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego i od 40 lat propagator muzyki tego wielkiego radzynianina, kompozytora i wirtuoza skrzypiec.

Dzięki jego zabiegom w mieście działa Szkoła Muzyczna I stopnia, a od ponad 30 lat odbywają się tu Dni Karola Lipińskiego – koncerty muzyki klasycznej

Lech Prawdzic Orliński

Historyk, hetman Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu Bractwa. Pomysłodawca oznakowania między Kuzawką a Drohiczynem Nadburzańskiego Szlaku Kościuszkowskiego. Ofiarodawca pomnika Naczelnika, który odsłonięty został w ubiegłym roku w Terespolu.

Marzena i Mariusz Buszta

Pięciokrotni uczestnicy w Światowych Dniach Młodzieży: w Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney i w Madrycie. Modlitewne spotkania z innymi ludźmi łączyli z pomaganiem im. Byli bowiem wolontariuszami, służącymi pomocą w życiowych sprawach pielgrzymom przybyłym z różnych stron świata.

Janusz Tryniecki

Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, pracującego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Koordynator przedsięwzięć z okazji jubileuszu 450-lecia przyjęcia na Sejmie Koronnym w Parczewie postanowień Soboru Trydenckiego z 1564 r. Nazwisko laureata ogłoszone zostanie 14 lutego w bialskiej restauracji „Skala” podczas uroczystej gali, poprzedzającej bal karnawałowy oraz recital Jadwigi Kuzaki.

Ostatnie bilety na to wydarzenie, które rozpocznie się o godz. 20 można jeszcze nabywać w naszej redakcji (ul. Francuska 136), w hotelu „Skala” (ul. Artyleryjska 1) oraz w fi rmie „Podlaskie Media” Grażyna Przygoda (ul. Warszawska 6).

Partnerem gali jest właściciel marki SKOK24.