Wybraliśmy "Człowieka Roku 2014"!

Na uroczystej gali, uświetnionej balem karnawałowym i recitalem Jadwigi Kuzaki, Kapituła Nagrody wręczyła nagrodę Jarosławowi Wojtasińskiemu, prezesowi stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”. Stowarzyszenie „Jedno serce” nie tylko pozyskuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, ale i przygotowuje ich do tej roli oraz udziela rodzinom zastępczym, a także rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wszechstronnego wsparcia.

Oprócz zwycięzcy do nagrody „Człowieka Roku 2014” nominowani byli: Zygmunt Pietrzak (Radzyń Podlaski), Lech Prawdzic Orliński (Biała Podlaska), Janusz Tryniecki (Parczew) oraz Marzena i Mariusz Busztowie (Biała Podlaska). Partnerem gali był właściciel marki SKOK24.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcy i wszystkim nominowanym do nagrody, wśród których znaleźli się również:


Zygmunt Pietrzak

Prezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego i od 40 lat propagator muzyki tego wielkiego radzynianina, kompozytora i wirtuoza skrzypiec. Dzięki jego zabiegom w mieście działa Szkoła Muzyczna I stopnia, a od ponad 30 lat odbywają się tu Dni Karola Lipińskiego – koncerty muzyki klasycznej

Lech Prawdzic Orliński

Historyk, hetman Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu Bractwa. Pomysłodawca oznakowania między Kuzawką a Drohiczynem Nadburzańskiego Szlaku Kościuszkowskiego. Ofi arodawca pomnika Naczelnika, który odsłonięty został w ubiegłym roku w Terespolu.

Marzena i Mariusz Buszta

Pięciokrotni uczestnicy w Światowych Dniach Młodzieży: w Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney i w Madrycie. Modlitewne spotkania z innymi ludźmi łączyli z pomaganiem im. Byli bowiem wolontariuszami, służącymi pomocą w życiowych sprawach pielgrzymom przybyłym z różnych stron świata.

Janusz Tryniecki

Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, pracującego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Koordynator przedsięwzięć z okazji jubileuszu 450-lecia przyjęcia na Sejmie Koronnym w Parczewie postanowień Soboru Trydenckiego z 1564 r.