Szkoła godna uwagi

Maj to nie tylko czas matur, ale i dni otwartych w szkołach średnich, przeprowadzających rekrutację do klas pierwszych. Z tej okazji odwiedziliśmy Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, powołane do istnienia w 1997 roku decyzją biskupa siedleckiego.

To szkoła, w której rokrocznie 100 procent absolwentów zdaje maturę, spośród których wielu kontynuuje naukę na renomowanych – nie tylko polskich – uczelniach. Niewielkie liceum, w którym panuje rodzinna atmosfera, gwarantuje uczniom możliwość rozwijania wielorakich talentów i doskonalenia – z sukcesami – pozaszkolnych zainteresowań. Film pt. „Miasto z historią” zrealizowany przez Marcina Bielińskiego, Piotra Mikę i Dominika Masełbasa otrzymał I nagrodę w 5. konkursie filmowym „Moje miasto – Biała Podlaska” . W szkole działa teatr, który swój ostatni spektakl pt. „Gałąź kwitnącej jabłoni” na motywach „Dwóch teatrów” J. Szaniawskiego zaprezentował podczas XXXIX Bialskich Spotkań Teatralnych.

Adepci dziennikarstwa przygotowują co miesiąc 80-minutową audycję z cyklu „Drogami młodości”, emitowaną przez Katolickie Radio Podlasie. Wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu niosą pomoc potrzebującym i biorą udział w świątecznej akcji „Szlachetna Paczka”. Licealna drużyna piłki nożnej dziewcząt z sukcesami walczy w turniejach halowych. Wizytówką każdej szkoły średniej, a jednocześnie miarą pracy jej nauczycieli, są laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

W ostatnich dwóch latach największe sukcesy odnieśli uczniowie prof. Renaty Kaliszuk (j. łaciński) oraz prof. Sylwii Kryńskiej-Kawki (j. rosyjski): Amelia Kurjaniuk, tegoroczna maturzystka, finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej w tym roku i ubiegłoroczna fi nalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego, Kacper Pawłowski, uczeń klasy II, tegoroczny podwójny finalista olimpiad z tych przedmiotów oraz Alicja Marczewska, uczennica klasy I, laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej. RM